Thông tắc bồn cầu tại Sông lô – một bước tiến vượt bậc về công nghệ Dịch vụ thông tắc bồn cầu tại Sông Lô đối với nhà dân có lẽ còn khá mới mẻ. Nhưng với tất cả các công trình công cộng, những nơi sinh hoạt chung như công ty, nhà máy, trường học … Thì hiện nay dịch vụ này đang được áp dụng rất nhiều tại đây. Thế mạnh trong thông tắc bồn cầu  ...

Chi tiết