Nhu cầu hút bể biogas tại vĩnh phúc Hiện nay nhu cầu hút bể phốt, hút hầm biogas , hút bể biogas tại vĩnh phúc là vô cùng lớn bởi ; kinh tế vĩnh phúc đang dần chuyển hướng theo mô hình canh tác tập trung, hơn nữa tại đây  các khu công nghiệp nổi lên  , điển hình là kcn khai quang , kcn vĩnh yên , kcn phúc yên , kcn bình xuyên . Nếu tại kcn này  ...

Chi tiết